Kolon Bom Sistemleri
Genel Bilgiler
Kolon-Bom sistemleri gerekli kaynak şartlarını oluştur-mak için iş parçası üzerinde uygun şekilde yerleştirilen otomatik kaynak kafasıyla çevirici ve/veya pozisyonlama donanımı ile bağımsız veya birleştirme şeklinde dairesel ve boy kaynak yapmak için  tasarlanmışlardır. Kolon-Bom sistemleri ful otomasyonlu üretim teknik-leriyle kalitenin artırılmasına, üretim zamanının ve operatör yorgunluklarının azaltılmasına, hassasiyete ve bir operatörün ulaşabileceğinden çok daha fazla sürede devamlı kaynak yapmaya imkan verir. Stardart Özellikler: Kolonun 360 derece dönebilmesini sağlamak için monte edilen döner tabla, dönme elle kilitlenebilme özelliğine sahiptir.

Tek eksende titresimşiz ve düzgün hareket etmesi için tüm yatay ve dikey rayların hassas şekilde işlenmiştir. Bom yatay hareketine ve kolon-bom sisteminin ray üzerindeki hareketine değişken hızları sağlayabilmek için inverter sürücü takılmıştır. Bom’un dikey hareketinde otoblokajlı motor-redüktör grubu kullanılmıştır ve de ek olarak mekanik güvenlik sistemi yerleştirilmiştir. Bom’un dikey hareketinde hassas ilerlemesi için kolon’un içine yerleştirilen karşı denge sistemi yerleştirilmiştir ve bu sistem yüksek dayanıklılığa sahip zincir ve dişlileri kullanılarak sağlanmıştır. Tüm fonksiyonların sonlandırılmasında limit sviçleri kullanılmıştır ve standart güvenlik önlemleri alınmıştır. Tüm kablolamalar kablo kanallarıyla sağlanmıştır. Kaynak makinesi güç ünitesi kolon-bom arabası üzerinde en uygun yere yerleştirilmiştir,  opsiyonel olarak değiştirilebilir.